• Konfiguracja i instalacja serwerów

  • Wirtualizacja sprzętu i usług – VMware i HyperV

  • Windows Serwer – konfiguracja, zarządzanie, backup

  • Backup w oparciu o posiadane zasoby i wdrażanie nowych – Synology, TrueNas

  • Chmura prywatna w firmie – NextCloud.

  • Wdrażanie usług komunikacyjnych  – RocketChat i Jitsi